Latitud: N 59 º och 7´ Longitud: O 18º och 30´
 
Kymendö ligger i Stockholms södra skärgård, 4 distans öster om Dalarö och norr om Ornö. Ön är privatägd och har ett levande jordbruk med hästar och får som betar över hela ön. Därför är det viktigt att hålla hunden kopplad och stänga grindar ordentligt när du besöker oss. Här finns inga asfalterade vägar så ön är inte handikappvänlig annat än runt affären och krogen.

Hur du kommer hit
Hit kommer du bara med båt. Från Haninge går buss 839 till Dalarö Hotellbrygga där Waxholmsbolaget har turer till Kymendö samt även från Strömkajen i Stockholm. Båtturen från Dalarö tar ca 20 minuter och från Stockholm ca 2 timmar. Se www.waxholmsbolag.se för turlista. Du kan även hyra taxibåt från oss på Kymendö. Se Företag/Båttaxi.

Gästhamn
Kommer du med egen båt finns två fina naturhamnar på ön. Den ena på Kymendös västra udde Persholmen mot Jungfrufjärden och den andra vid Kymendösunds södra inlopp vid Rävskärsudd. Välj vilken som är bäst beroende på vinden. Ett fåtal gästplatser för övernattning finns vid bensinstationen. Se Företag/Kymendöservice.

Övernattning & tältning
Det finns inget boende eller camping hos oss. Tältning är endast tillåten efter markägarens anvisning och enligt Allemansrätten.

Bad & natur
Inga ordnade badplatser finns på ön, här gäller naturen som den är. Fråga i affären efter den bästa badplatsen för dig. Naturen består av lummiga hassel- och ekbackar, vild skog, branta klippor och vackra blomster- och sjöängar. Här finns många gamla och mäktiga ekar och flera rödlistade arter. Många stora fåglar svävar ofta över ön, såsom örnar och andra rovfåglar. Ön är relativt orörd och här har får betat under århundraden och medverkat till ett vackert kulturlandskap.

Service
Affären, krogen och bensinmacken ligger alldeles bredvid ångbåtsbryggan, öppen under helger vår och höst samt hela veckan under sommartid. Där finns också sopmaja och toaletter. Vid affären finns även I-punkt (Informations-punkt).